Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en klantinformatie

 I. Algemene voorwaarden

 § 1 basisbepalingen

 (1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die u met ons als aanbieder (JUSTUS BROWN) sluit via de website www.justus-brown.de. Tenzij anders overeengekomen, is het opnemen van eventuele voorwaarden die u heeft gebruikt in tegenspraak.

 (2) Consument in de zin van de volgende voorschriften is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of onafhankelijke professionele activiteit. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige professionele of commerciële activiteit.

 § 2 sluiting van het contract

 (1) Het onderwerp van het contract is de verkoop van goederen.

 (2) Reeds met de vermelding van het betreffende product op onze website, doen wij u een bindend aanbod om een ​​contract te sluiten onder de voorwaarden die zijn gespecificeerd in de artikelbeschrijving.

 (3) De overeenkomst wordt als volgt gesloten via het online winkelwagensysteem:
 De voor aankoop bestemde goederen worden in de "winkelwagen" geplaatst. Met de overeenkomstige knop in de navigatiebalk kunt u de "winkelwagen" oproepen en daar op elk moment wijzigingen aanbrengen.
 Na het oproepen van de "Afrekenen" pagina en het invoeren van uw persoonlijke gegevens evenals de betalings- en verzendvoorwaarden, worden alle bestelgegevens opnieuw getoond op de besteloverzichtspagina.
 Als u een betaalsysteem voor directe betaling (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Achteraf betalen, Sofort) als betalingsmethode gebruikt, wordt u ofwel naar de overzichtspagina voor bestellingen in onze online winkel geleid of wordt u eerst naar de website van de aanbieder van het systeem voor onmiddellijke betaling geleid doorgestuurd.
 Als u wordt doorgestuurd naar het betreffende instantbetalingssysteem, maak dan de juiste selectie of invoer van uw gegevens daar. Ten slotte wordt u teruggestuurd naar onze online winkel op de pagina met het besteloverzicht.
 Voordat u de bestelling verstuurt, heeft u de mogelijkheid om alle informatie hier opnieuw te controleren, te wijzigen (ook via de "terug" -functie van de internetbrowser) of om de aankoop te annuleren.
 Door de bestelling te plaatsen met behulp van de "Koop" -knop, verklaart u wettelijk bindend het aanbod te accepteren, wat resulteert in het sluiten van de overeenkomst.

 (4) Uw vragen over het maken van een aanbieding zijn niet bindend voor u. We doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail), dat u binnen 5 dagen kunt accepteren.

 (5) De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract wordt gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons heeft opgeslagen correct is, de ontvangst van de e-mails technisch verzekerd is en met name niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

 § 3 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

 (1) U kunt alleen een retentierecht uitoefenen als het claims uit dezelfde contractuele relatie betreft.

 (2) De goederen blijven ons eigendom totdat de aankoopprijs volledig is betaald.

 (3) Bent u ondernemer, dan geldt ook het volgende:

 a) We behouden het eigendom van de goederen totdat alle claims uit de huidige zakelijke relatie volledig zijn afgehandeld. Verpanding of overdracht als zekerheid is niet toegestaan ​​vóór de eigendomsoverdracht van de voorbehouden goederen.

b) U kunt de goederen doorverkopen in het kader van de normale bedrijfsvoering. In dit geval wijst u ons nu alle vorderingen toe voor het bedrag van het factuurbedrag dat voortvloeit uit de wederverkoop, wij aanvaarden de opdracht. U bent verder bevoegd om de claim te innen. Als u uw betalingsverplichtingen niet goed nakomt, behouden wij ons het recht voor om de claim zelf te incasseren.

 c) Als de gereserveerde goederen worden gecombineerd en gemengd, verkrijgen we mede-eigendom van het nieuwe item in de verhouding van de factuurwaarde van de gereserveerde goederen tot de andere verwerkte objecten op het moment van verwerking.

 d) Wij verbinden ons ertoe de effecten waar wij recht op hebben op uw verzoek vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze effecten de te claimen claim met meer dan 10% overschrijdt. Het is onze verantwoordelijkheid om het vrij te geven onderpand te selecteren.

 § 4 garantie

 (1) Er is een wettelijke aansprakelijkheid voor defecten.

 (2) Als consument wordt u verzocht het artikel bij levering onmiddellijk op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade te controleren en ons en de expediteur zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Als u dit niet doet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

 (3) Voor zover u ondernemer bent, geldt het afwijken van bovenstaande garantieregels:

 a) Alleen onze eigen informatie en de productbeschrijving van de fabrikant worden geacht te zijn overeengekomen als voorwaarde voor het item, maar niet voor andere advertenties, openbare promoties en verklaringen van de fabrikant.

 b) In geval van defecten bieden wij een garantie naar keuze door rectificatie of nalevering. Als de correctie van het defect mislukt, kunt u een verlaging aanvragen of het contract opzeggen. De herstelmaatregelen worden geacht te zijn mislukt na een tweede mislukte poging, tenzij met name de aard van de zaak of het gebrek, of andere omstandigheden, het gevolg is. In het geval van rectificatie hoeven we niet de hogere kosten te dragen die zijn gemaakt door de goederen naar een andere locatie dan de plaats van uitvoering te verplaatsen, op voorwaarde dat de verzending niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

 c) De garantieperiode is één jaar na levering van de goederen. De verkorting van de deadline is niet van toepassing:

 - opzettelijk schade veroorzaakt door letsel aan leven, ledemaat of gezondheid en voor andere schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;
 - voor zover wij het gebrek met opzet hebben verborgen of een garantie hebben gegeven voor de kwaliteit van het artikel;
 - voor voorwerpen die overeenkomstig hun normale gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en die een tekort hebben veroorzaakt;
 - met wettelijke aanspraken die u tegen ons heeft in verband met rechten op gebreken.

 § 5 rechtskeuze

 (1) Duits recht is van toepassing. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover zij de bescherming die wordt verleend door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument niet opheft (gunstbeginsel).

 (2) De bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 II Klantgegevens

 1. Identiteit van de verkoper

JUSTUS BRUIN
 Rotkäppchenweg 24
 41541 Dormagen
 Duitsland
 Telefoon: 02133532366
 E-mail: hello@justus-brown.com


 Alternatieve geschillenbeslechting:
 De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform), dat toegankelijk is op https://ec.europa.eu/odr (https://ec.europa.eu/odr).

 2. Informatie over het sluiten van de overeenkomst

De technische stappen tot het sluiten van de overeenkomst, de sluiting van de overeenkomst zelf en de mogelijkheden voor correctie vinden plaats volgens de voorschriften "sluiting van de overeenkomst" van onze algemene voorwaarden (deel I.)

 3. Contracttaal, contracttekstopslag

 3.1. De contracttaal is Duits.

 3.2. We slaan de volledige tekst van het contract niet op. Voordat de bestelling via het online winkelwagen-systeem wordt verzonden, kunnen de contractgegevens via de printfunctie van de browser worden uitgeprint of elektronisch worden opgeslagen. Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden opnieuw per e-mail naar u verzonden.

 3.3. Als u een offerteaanvraag heeft buiten het online winkelwagensysteem, ontvangt u alle contractgegevens in tekstvorm als onderdeel van een bindend aanbod, b.v. per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

 4. Gedragscodes

 4.1. We hebben ons onderworpen aan de Buyer Seal Quality Criteria van Trader Association Management AG en daarmee de gedragscode voor ecommerce Europe-keurmerk, die kan worden bekeken op: https://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskonto //www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskonto.pdf) en https://www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/ (https://www.ecommercetrustmark.eu/ de-gedragscode /)

 5. Essentiële kenmerken van de goederen of diensten

 De essentiële kenmerken van de goederen en / of diensten zijn te vinden in het betreffende aanbod.

 6. Prijzen en betalingsregelingen

 6.1. De prijzen vermeld in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten vertegenwoordigen de totale prijzen, inclusief alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

 6.2. De gemaakte verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze kunnen worden opgeroepen via een corresponderend gelabelde knop op onze website of in het betreffende aanbod, worden afzonderlijk getoond tijdens het bestelproces en zijn voor uw rekening, tenzij gratis levering is beloofd.

 6.3. De betalingsmethoden die voor u beschikbaar zijn, worden weergegeven onder een corresponderend gelabelde knop op onze website of in het betreffende aanbod.

 6.4. Tenzij anders vermeld voor de individuele betalingsmethoden, zijn de betalingsaanvragen uit het gesloten contract onmiddellijk betaalbaar.

 7. Leveringsvoorwaarden

 7.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een overeenkomstig gelabelde knop op onze website of in het betreffende aanbod.

 7.2. Voor zover u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte ding pas op u overgaat wanneer de goederen worden overgedragen, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een transportbedrijf, niet genoemd door de ondernemer of iemand anders, de opdracht heeft gegeven om de zending uit te voeren.

 Bent u ondernemer, dan zijn bezorging en verzending op eigen risico.

 8. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

 Aansprakelijkheid voor defecten is gebaseerd op de "Garantie" -regeling in onze Algemene Voorwaarden (Deel I).

 Deze algemene voorwaarden en klantgegevens zijn opgesteld door de advocaten van de dealervereniging die gespecialiseerd zijn in IT-recht en voortdurend worden gecontroleerd op juridische conformiteit. De dealervereniging Management AG garandeert de juridische veiligheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.haendlerbund.de/agb-service (https://www.haendlerbund.de/agb-service).

Laatste update: 07.12.2017