Gegevensbescherming

Verklaring inzake gegevensbescherming

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens noch wettelijk noch contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken heeft geen gevolgen. Dit is alleen van toepassing als bij de volgende verwerkingen geen andere informatie wordt verstrekt.
"Persoonlijke gegevens" is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Serverlogbestanden U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Elke keer dat onze website wordt geopend, worden gebruiksgegevens via uw internetbrowser naar ons of onze webhost / IT-serviceprovider verzonden en in loggegevens opgeslagen (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten b.v. de naam van de bezochte pagina, datum en tijd van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. f AVG gebaseerd op ons doorslaggevend legitiem belang om de probleemloze werking van onze website te waarborgen en ons aanbod te verbeteren.

Klantaccount bestellingen

Klantaccount
Bij het openen van een klantaccount verzamelen we uw persoonlijke gegevens voor zover daar gespecificeerd. Gegevensverwerking dient om uw winkelervaring te verbeteren en de verwerking van bestellingen te vereenvoudigen. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming te beïnvloeden totdat u deze intrekt. Uw klantenaccount wordt dan verwijderd.

Verzameling, verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens bij het plaatsen van bestellingen Bij het plaatsen van een bestelling verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Het niet beschikbaar stellen hiervan betekent dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. b AVG en is vereist voor de uitvoering van een contract met u. Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de rederijen en dropshipping providers, betaaldienstverleners, dienstverleners voor orderverwerking en door u geselecteerde IT-dienstverleners. In alle gevallen houden we ons strikt aan de wettelijke vereisten. De reikwijdte van de gegevensoverdracht is tot een minimum beperkt.

Contact nieuwsbrief

Afhalen en verwerken bij gebruik van het contactformulier
Bij het gebruik van het contactformulier verzamelen we alleen uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) voor zover u deze verstrekt. De gegevensverwerking heeft als doel contact te leggen. Door uw bericht in te dienen, gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. een AVG met uw toestemming.
U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming te beïnvloeden totdat u deze intrekt. We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven
We gebruiken uw e-mailadres, ongeacht het contract, alleen voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van de nieuwsbrief, op voorwaarde dat u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken zonder de rechtmatigheid van de verwerking die op uw toestemming is uitgevoerd, te beïnvloeden totdat u deze intrekt. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de overeenkomstige link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd uit de mailinglijst.

Uw gegevens worden in het kader van de orderverwerking doorgegeven aan een serviceprovider voor e-mailmarketing. Het wordt niet doorgegeven aan andere derden.

Uw gegevens worden verzonden naar een derde land waarvoor een besluit over de geschiktheid door de Europese Commissie beschikbaar is.

Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van direct mail
We gebruiken uw e-mailadres, dat we hebben ontvangen tijdens de verkoop van een product of dienst, voor de elektronische verzending van advertenties voor onze eigen producten of diensten, die vergelijkbaar zijn met die u al bij ons hebt gekocht, voor zover u dit heeft Ik heb het gebruik niet tegengesproken. Het verstrekken van het e-mailadres is vereist voor het sluiten van het contract. Het niet beschikbaar stellen hiervan betekent dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. f AVG gebaseerd op ons doorslaggevend legitiem belang bij directe reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het uitoefenen van het bezwaar zijn te vinden in de opdruk. U kunt ook gebruik maken van de link in de promotionele e-mail. Er zijn geen andere kosten dan de transportkosten volgens de basistarieven.


Beheer van goederen van verzendserviceproviders

Doorsturen van het e-mailadres naar rederijen voor informatie over de verzendstatus
Wij geven uw e-mailadres door aan de transporteur als onderdeel van het contract, mits u daar tijdens het bestelproces uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Het doel van de overdracht is om u per e-mail te informeren over de verzendstatus. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. een AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons of het transportbedrijf hiervan op de hoogte te stellen zonder de wettigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming tot de intrekking te beïnvloeden.

Gebruik van een extern ERP-systeem
Voor orderverwerking gebruiken wij een ERP-systeem in het kader van orderverwerking. Voor dit doel worden uw persoonlijke gegevens verzameld tijdens de bestelling verzonden naar
Shopify Inc. 150 Elgin Street, 8th Floor Ottawa, Ontario K2P 1L4 Canada
verzonden.


Betalingsrapport van betalingsdienstaanbieder

PayPal gebruiken
Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het privacybeleid van PayPal. Je kunt dit vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full)

Gebruik van de Klarna-kassa
De kassaoplossing wordt geleverd door Klarna AB (Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden) en maakt gebruik van cookies om u een ideale online ervaring te bieden die is afgestemd op uw behoeften bij het gebruik van de kassa. De verwerking gebeurt op basis van aangestoken artikel 6, lid 1. een GDPR met uw toestemming. U uw toestemming te allen tijde intrekken zonder de wettigheid van de verwerking op basis van de toestemming te beïnvloeden tot de intrekking. Om dit te doen, u de opslag van cookies voorkomen door de juiste technische instellingen van uw browsersoftware te selecteren; Wij willen er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website ten volle gebruiken.
Een gedetailleerde lijst van cookies en een uitleg van hun respectieve doel is hier te vinden https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_at/checkout.pdf (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_at/checkout.pdf).
Gebruik van persoonsgegevens bij de keuze van Klarna als betaalmethode
Als u als betalingsoptie voor Klarna's betaaldiensten Klarna Invoice en/of Klarna Tranche Purchase hebt gekozen, hebt u afgesproken dat we ons de volgende persoonsgegevens zullen verstrekken, zoals voor- en achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer en de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de factuuraankoop, die verband houden met de bestelling, zoals het aantal artikelen, artikelnummer, factuurbedrag en belastingen in procenten en verzonden naar Klarna. Het doel van het aanbod van de betaalmethoden factuur aankoop en voorschot aankoop, alsmede de nodige kredietcontrole is om het doel van het aanbieden van de betaalmethoden factuur aankoop en aankoop op afbetaling. De verwerking gebeurt op basis van aangestoken artikel 6, lid 1. een GDPR met uw toestemming. U uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming wordt uitgevoerd tot de intrekking.
Deze gegevens worden overgedragen zodat Klarna een factuur kan maken en een identiteits- en kredietcontrole kan uitvoeren om uw aankoop te verwerken met de gewenste factuurverwerking. Klarna heeft de persoonsgegevens van de koper nodig om informatie te verkrijgen van zakelijke informatiebureaus met het oog op identiteits- en kredietcontrole. In Duitsland kunnen dit de volgende economische informatiebureaus zijn:
- Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65203 Wiesbaden
- Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postbus 5001 66, 22701 Hamburg
- Creditreform Bremen Seddig KG, Contrescarpe 17, 28203 Bremen
- infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden.
In het kader van het besluit over de vaststelling, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie verzamelt en gebruikt Klarna naast een adrescontrole ook informatie over het eerdere betalingsgedrag van de koper en de waarschijnlijkheidswaarden voor dit gedrag. De berekening van deze scorewaarden door Klarna wordt uitgevoerd op basis van een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methode. Klarna zal hiervoor ook uw adresgegevens gebruiken. Als uit deze berekening blijkt dat uw kredietwaardigheid niet wordt gegeven, zal Klarna u hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

Intrekking van het gebruik van persoonsgegevens tegen Klarna
1. U kunt uw toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens door Klarna op elk moment intrekken. Klarna kan echter nog steeds het recht hebben om de persoonsgegevens te verwerken, gebruiken en door te geven, voor zover dit nodig is voor contractuele betalingsverwerking door de diensten van Klarna, wettelijk verplicht is, of vereist is door een rechtbank of een autoriteit.
2. Uiteraard kunt u te allen tijde informatie opvragen over de door Klarna opgeslagen persoonsgegevens. De Federal Data Protection Act garandeert dit recht. Als u dit als koper wenst of als u Klarna wilt informeren over wijzigingen in de opgeslagen gegevens, kunt u contact opnemen met datenschutz@klarna.de.


Cookies Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Als een gebruiker een website oproept, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. Cookies worden op uw computer opgeslagen. Je hebt dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u worden gewaarschuwd voordat cookies worden geplaatst en kunt u individueel beslissen of u ze accepteert, en kunt u voorkomen dat cookies worden opgeslagen en dat de gegevens die ze bevatten worden verzonden. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Onder de volgende links leest u hoe u cookies kunt beheren in de belangrijkste browsers (inclusief het deactiveren ervan): Chrome-browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de (https: //support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de)
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (https://support.microsoft.com/de-de/help/17442 / windows-internet-explorer-delete-manage-cookies) Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen (https://support.mozilla.org/de/ kb / cookies toestaan ​​en weigeren) Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (https: // ondersteuning. apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac)
Technisch noodzakelijke cookies Tenzij anders vermeld in de onderstaande gegevensbeschermingsverklaring, gebruiken we deze technisch noodzakelijke cookies alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser te herkennen, zelfs na het veranderen van pagina's en om u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. f AVG gebaseerd op ons doorslaggevend legitiem belang om de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijk en effectief ontwerp van ons aanbod te garanderen. U hebt het recht om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, te allen tijde volgens artikel 6, lid 1, lit. bezwaar te maken tegen verwerking op basis van de AVG met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Analyse-advertenties

Gebruik van Google Analytics
We gebruiken de webanalyseservice Google Analytics van Google LLC op onze website. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; 'Google'). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de persoon die verantwoordelijk is voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf, dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
De gegevensverwerking heeft tot doel deze website en haar bezoekers te analyseren en voor marketing- en reclamedoeleinden. Voor dit doel zal Google de namens de beheerder van deze website verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Onder andere De volgende informatie wordt verzameld: IP-adres, datum en tijd van het paginabezoek, klikpad, informatie over de browser en het apparaat dat u gebruikt, bezochte pagina's, verwijzende URL (website waarmee u onze website hebt bezocht) ), Locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
Google Analytics gebruikt technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De hierdoor gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. IP-anonimisering is op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan zal Google uw IP-adres vooraf inkorten binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar afgekort.
Google heeft zichzelf gecertificeerd volgens de gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield" tussen de VS en de EU en heeft zich er daarom toe verbonden te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming.
Gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. f AVG gebaseerd op ons overwegend legitieme belang bij het op behoeften gebaseerde en gerichte ontwerp van de website. U hebt het recht om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, te allen tijde volgens artikel 6, lid 1, lit. bezwaar te maken tegen verwerking op basis van de AVG met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.
U kunt voorkomen dat Google de door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)
Om gegevensverzameling en opslag door Google Analytics op verschillende apparaten te voorkomen, kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out cookies voorkomen de toekomstige verzameling van uw gegevens wanneer u deze website bezoekt. U moet de opt-out uitvoeren op alle systemen en apparaten die hiervoor worden gebruikt om een ​​alomvattend effect te hebben. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden verzoeken opnieuw naar Google verzonden. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie ingesteld: Deactiveer Google Analytics (javascript: gaOptout ()).
U vindt meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming op https://www.google.com/analytics/terms/de.html (https://www.google.com/analytics/terms/de.html) of op https: //www.google.de/intl/de/policies/ (https://www.google.de/intl/de/policies/) en op https://policies.google.com/technologies/cookies?hl= de (https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de).
Gebruik van de Facebook Pixel
We gebruiken de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS; "Facebook") op onze website. De applicatie dient om bezoekers van de website te targeten met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerk Facebook. Hiervoor is de remarketingtag van Facebook op de website geïmplementeerd. Deze tag maakt rechtstreeks verbinding met de Facebook-servers wanneer u de website bezoekt. Zo weet de Facebook-server welke van onze pagina's u heeft bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Wanneer u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u vervolgens gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde Facebook-advertenties te zien. Uw gegevens worden mogelijk overgedragen naar de Verenigde Staten. Facebook heeft zichzelf gecertificeerd volgens de VS-EU-overeenkomst inzake gegevensbescherming "Privacy Shield" en heeft zich er dus toe verbonden te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming. Gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. f AVG uit ons doorslaggevend legitiem belang om sitebezoekers te targeten met op interesses gebaseerd adverteren. U hebt het recht om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, te allen tijde volgens artikel 6, lid 1, lit. bezwaar te maken tegen verwerking op basis van de AVG met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. U kunt de remarketingfunctie "Aangepaste doelgroepen" hier () deactiveren. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en opties voor het beschermen van uw privacy kunt u vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/ (https: // www. facebook.com/about/privacy/).

Gebruik van de remarketing- of "soortgelijke doelgroep" -functie van Google Inc.
We gebruiken de functie voor remarketing of "vergelijkbare doelgroepen" van Google LLC op onze website (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de persoon die verantwoordelijk is voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het bij Google aangesloten bedrijf, dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
De applicatie dient voor het analyseren van bezoekersgedrag en bezoekersinteresses. Google gebruikt cookies om de analyse van het websitegebruik uit te voeren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. Cookies worden gebruikt om bezoeken aan de website en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website vast te leggen. Er is geen opslag van persoonlijke gegevens van de bezoekers van de website. Als u een andere website in het Google Display Netwerk hieronder bezoekt, ziet u advertenties die zeer waarschijnlijk rekening houden met eerder geopende product- en informatiegebieden.
Uw gegevens worden mogelijk overgedragen naar de Verenigde Staten. Google heeft zichzelf gecertificeerd volgens de gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield" tussen de VS en de EU en heeft zich er dus toe verbonden te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming.
Gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. f AVG uit ons doorslaggevend legitiem belang om sitebezoekers te targeten met op interesses gebaseerd adverteren. U hebt het recht om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, te allen tijde volgens artikel 6, lid 1, lit. bezwaar te maken tegen verwerking op basis van de AVG met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.
U kunt het gebruik van cookies door Google permanent deactiveren door de onderstaande link te volgen en de daar aanwezige plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de (https: //support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de)
Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden voorkomen door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative te bellen op https://www.networkadvertising.org/choices/ (https://www.networkadvertising.org/choices/) en implementeer de verdere informatie over opt-out die daar wordt genoemd.
U kunt meer informatie over Google-remarketing en de bijbehorende verklaring over gegevensbescherming vinden op: https://www.google.com/privacy/ads/ (https://www.google.com/privacy/ads/)

Plug-ins

Gebruik van Google reCAPTCHA We gebruiken de reCAPTCHA-service van Google LLC op onze website (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google").
Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de persoon die verantwoordelijk is voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf, dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Het doel van de query is om onderscheid te maken tussen de invoer door een mens of door geautomatiseerde, mechanische verwerking. Uw inzending wordt naar Google verzonden en daar gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google verzonden. Deze gegevens worden door Google binnen de Europese Unie verwerkt en, indien nodig, ook naar de Verenigde Staten verzonden. Google heeft zichzelf gecertificeerd volgens de gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield" tussen de VS en de EU en heeft zich er daarom toe verbonden te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. f AVG voor het legitieme belang om onze website te beschermen tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en SPAM. U hebt het recht om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, te allen tijde volgens artikel 6, lid 1, lit. bezwaar te maken tegen verwerking op basis van de AVG met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Meer informatie over Google reCAPTCHA en de bijbehorende verklaring inzake gegevensbescherming is te vinden op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html (https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html) en https://www.google.com/privacy (https://www.google.com/privacy).

Gebruik van Google Maps
We gebruiken de functie voor het insluiten van Google Maps van Google LLC op onze website (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google").
Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de persoon die verantwoordelijk is voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf, dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
De functie maakt de visuele weergave van geografische informatie en interactieve kaarten mogelijk. Google verzamelt, verwerkt en gebruikt ook gegevens van bezoekers van de website bij het oproepen van de pagina's waarin GoogleMaps-kaarten zijn geïntegreerd.
Uw gegevens kunnen ook worden overgedragen naar de Verenigde Staten. Google heeft zichzelf gecertificeerd volgens de gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield" tussen de VS en de EU en heeft zich er daarom toe verbonden te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming.
Gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. f AVG van het legitieme belang bij het op behoeften gebaseerde en gerichte ontwerp van onze website. U hebt het recht om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, te allen tijde volgens artikel 6, lid 1, lit. bezwaar te maken tegen verwerking op basis van de AVG met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.
U kunt meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van Google op https://www.google.com/privacypolicy.html (https://www.google.com/privacypolicy.html). Daar kunt u ook uw instellingen in het gegevensbeschermingscentrum wijzigen, zodat u uw door Google verwerkte gegevens kunt beheren en beschermen.


Rechten van betrokkenen en bewaartermijn

Duur van opslag
Na voltooiing van het contract worden de gegevens bewaard voor de duur van de garantieperiode, rekening houdend met wettelijke, met name fiscale en commerciële, bewaartermijnen en vervolgens verwijderd na de deadline, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u de volgende rechten onder Art. 15 tot 20 AVG op: recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van verwerking, gegevensoverdraagbaarheid.
Bovendien hebt u volgens artikel 21, lid 1 van de AVG, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van artikel 6, lid 1, f DSGVO en verwerking met het oog op directe reclame.

Neem op aanvraag contact met ons op. De contactgegevens vindt u in onze opdruk.

Recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
Volgens artikel 77 GDPR heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens niet rechtmatig is.

Recht van bezwaar
De hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. f AVG heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze verwerking met toekomstig effect om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.
Nadat bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens stopgezet, tenzij we overtuigende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Als de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt met het oog op directe reclame, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Nadat het bezwaar is ingediend, stoppen wij met het verwerken van de betreffende gegevens voor directe reclame.

Laatste update: 23.10.2019