Notities volgens ElektroG

 

Informatie voor huishoudens

De Wet elektrische en elektronische apparatuur (ElektroG) bevat een verscheidenheid aan eisen voor de behandeling van elektrische en elektronische apparatuur. De belangrijkste worden hier samengesteld.

1. Afzonderlijke detectie van afvalapparatuur

Elektrische en elektronische apparatuur die afval is geworden heet afval. Eigenaren van afvalapparatuur moeten hen voorzien van een aparte inzameling van ongesorteerd stedelijk afval. Met name afvalapparatuur hoort niet thuis in huishoudelijk afval, maar in speciale inzamelings- en retoursystemen.

2. Batterijen en accumulables

De eigenaars van afvalapparatuur moeten normaal gesproken afvalbatterijen en accu's scheiden die niet door de oude apparatuur ervan zijn omsloten voordat zij op een inzamelpunt worden geloosd. Dit geldt niet voor zover de afvalapparatuur wordt overgedragen aan openbare afvalverwijderingsinstanties en daar wordt gescheiden met het oog op de voorbereiding op het hergebruik van andere afvalapparatuur.

3. Manieren om afvalapparatuur terug te brengen

Eigenaren van afvalapparatuur van particuliere huishoudens kunnen deze overhandigen aan de inzamelpunten van de openbare afvalverwijderingsinstanties of bij de inzamelpunten die door fabrikanten of distributeurs in de zin van de ElektroG zijn opgezet. Een online directory van collectie en retourpunten is hier te vinden: https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf

4. Privacyverklaring

Afvalapparatuur bevat vaak gevoelige persoonsgegevens. Dit geldt met name voor informatie- en telecommunicatietechnologieapparaten zoals computers en smartphones. Houd er in uw eigen belang rekening mee dat het verwijderen van de gegevens over de te verwijderen afvalapparatuur de verantwoordelijkheid van elke eindgebruiker is.

5. Betekenis van het symbool "doorgestreepte vuilnisbak"

Het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak, die regelmatig op de elektrische en elektronische apparatuur wordt weergegeven, geeft aan dat het desbetreffende apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden moet worden geregistreerd van ongesorteerd stedelijk afval.

 

6. Registratienummer van de fabrikant

Als fabrikant in de zin van de ElektroG zijn wij geregistreerd bij de verantwoordelijke Stichting Voor Het Register van Afgedankte Elektrische Apparatuur (Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth) onder het volgende registratienummer:

AEEE registernummer DE 90447247

 

Verwijzingen volgens de Oostenrijkse milieuwetgeving

Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat materialen en stoffen die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de menselijke gezondheid en het milieu. Dit EER-product mag derhalve niet in gewoon huishoudelijk afval worden verwijderd, maar moet afzonderlijk worden ingezameld. Voor informatie over geautoriseerde afhaalpunten bij u in de buurt u contact opnemen met uw gemeente.